miércoles, 28 de septiembre de 2011

PELOTA VALENCIANA EN LA EDUCACIÓN

Pilota Valenciana i EducacióActualment a la Universitat d’Alacant estem cursant l’assignatura optativa de Pilota Valenciana. Pensem que aquest és un esport tradicional que deuríem incloure dins la nostra programació d’educació secundaria, ja que ací al País Valencià, si hi ha algun esport que ens caracteritza és aquest.

En aquests moments podem trobar que la Pilota Valenciana apareix en el currículum de primària com a obligatòria i som dels que comparteixen la opinió de que també deuria aparèixer al de secundaria, la raó es que a estes edats trobem el moment ideal per mantenir i continuar amb els continguts de la etapa anterior, al mateix temps treballem altres aspectes apart dels físics com poden ser la historia i la cultura general de les nostres arrels.